Ginza Kuroson Japanese Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến L5-11, Saigon Centre, 65 Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ginza Kuroson Japanese Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ginza Kuroson Japanese Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ginza Kuroson Japanese Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

L5-11, Saigon Centre, 65 Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/Ginza-Kuroson-973579886072875/