Bạn có thể tìm thấy Am Thuc Xeo Lotte tại 06 Nai Nam 2nd Floor Lotte Mart, Hoa Cuong Bac, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Am Thuc Xeo Lotte được 5 điểm. Hãy thử đến Am Thuc Xeo Lotte trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Am Thuc Xeo Lotte ở Đà Nẵng

5/5

06 Nai Nam 2nd Floor Lotte Mart, Hoa Cuong Bac, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

http://amthucxeo.com

Địa điểm ăn uống xung quanh : Am Thuc Xeo Lotte

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

06 Nai Nam 2nd Floor, Lotte Mart, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Nai Nam, Hai Chau District Nai Nam, Q. Hải Châu, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

02 Xo Viet Nghe Tinh Hoa Cuong Nam, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

29 Truong Chi Cuong, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

50 Bach Dang Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

92 Duong Dinh Nghe, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

06 Nai Nam Level 2, Lotte Mart, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

588 Nui Thanh, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

120 An Thuong 2 Street, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

76 3 Thang 2 Street, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

25, Street 2 Thang 9 Hoa Cuong Nam, Hai Chau, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

68 Le Duan St. Da Nang Vietnam, Da Nang 0511 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

22, Nai Nam, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

532, 2/9 Street, Hai Chau District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng