Oasis Tapas Bar

Bạn có thể tìm thấy Oasis Tapas Bar tại An Thượng 4, Bắc Mỹ An Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Oasis Tapas Bar được 5 điểm. Hãy thử đến Oasis Tapas Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Oasis Tapas Bar ở Đà Nẵng

5/5

An Thượng 4, Bắc Mỹ An

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Category : Quán Bia - Bar Lounge

Mở cửa
Thứ hai : 5:00 PM - 12:30AM
Thứ ba : 5:00 PM - 12:30AM
Thứ tư : 5:00 PM - 12:30AM
Thứ năm : 5:00 PM - 12:30AM
Thứ sáu : 5:00 PM - 12:30AM
Thứ bảy : 5:00 PM - 12:30AM
Chủ nhật : 5:00 PM - 12:30AM

https://www.facebook.com/oasistapasbar/

Địa điểm ăn uống xung quanh : Oasis Tapas Bar

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Quận/Huyện : Uncategorized

Lô 42 Đỗ Bá, Bắc Mỹ Phú Uncategorized Đà Nẵng

Mục: Pho

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Quận/Huyện : Uncategorized

30 Đường Đoàn Khuê, Khuê Mỹ Uncategorized Đà Nẵng

Mục: Bar Lounge

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Quận/Huyện : Uncategorized

92 - 94 Trần Bạch Đằng, Bắc Mỹ Phú Uncategorized Đà Nẵng

Mục: Khách Sạn