Hãy đến 05 Truong Sa Hyatt Regency Danang Resort and Spa, Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy Green House Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Green House Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Green House Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Green House Restaurant ở Đà Nẵng

5/5

05 Truong Sa Hyatt Regency Danang Resort and Spa, Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

http://www.hyatt.com/en-US/hotel/vietnam/hyatt-regency-danang-resort-and-spa/danhr/dining

Địa điểm ăn uống xung quanh : Green House Restaurant

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

5 Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang Vietnam Đà Nẵng