Lemongrass ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (243)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 4 Nguyễn Thiệp, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Lemongrass. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Lemongrass được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Lemongrass chưa? Rất đáng để thử đấy!

4 Nguyễn Thiệp, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: Closed
Thứ ba: Closed
Thứ tư: Closed
Thứ năm: Closed
Thứ sáu: Closed
Thứ bảy: Closed
Chủ nhật: Closed