Hãy đến 7 Truong Sa Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy Oriental Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Oriental Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Oriental Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Oriental Restaurant ở Đà Nẵng

5/5

7 Truong Sa Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

http://www.vinpearl.com/luxury-da-nang/en/restaurants-and-bars/

Địa điểm ăn uống xung quanh : Oriental Restaurant

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Melia Danang Beach Resort, No.19, Truong Sa street Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Melia Danang Resort, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

5 Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son Hyatt Regency Resort, Da Nang 59499 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Hyatt Regency Danang Resort & Spa Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 59499 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Tran Hung Dao, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

187 Huyen Tran Cong Chua Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Street, Hoa Hai Ward Hyatt Resort Danang, Da Nang 59000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

110 Truong Sa Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

78 Huyen Tran Cong Chua Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

152 Huyen Tran Cong Chua Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

215/14 Huyen Tran Cong Chua Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

10a Huyen Tran Cong Chua Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

128 Huyen Tran Cong Chua Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

182 Bach Dang, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

23 Truong Sa Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng