Bạn có thể tìm thấy Table 88 tại 35 Truong Sa Sheraton Grand Danang Resort, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Table 88 được 5 điểm. Hãy thử đến Table 88 trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Table 88 ở Đà Nẵng

5/5

35 Truong Sa Sheraton Grand Danang Resort, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

http://www.marriott.com/marriottassets/marriott/DADSI/PDF/DADSI_Menu_Table_88.pdf

Địa điểm ăn uống xung quanh : Table 88

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

35 Truong Sa Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

35 Truong Sa Street Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

35 Truong Sa Sheraton Grand Danang Resort, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

35 Truong Sa Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

26, An Nong, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Street Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

The Ocean Villas, Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Hoa Hai , Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

26 An Nong, Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

35 Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son Distric Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Lot 21 B2.47 Tran Van Giang, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Truong Sa Street Group 74, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

35 Truong Sa Sheraton Grand Danang Resort, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng