Dau Homemade ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Dau Homemade tại 6 Hong Ha Tan Binh District, Ho Chi Minh City 700 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Dau Homemade được 5 điểm. Hãy thử đến Dau Homemade trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

6 Hong Ha Tan Binh District, Ho Chi Minh City 700 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Dau Homemade