Banh Mi 37 Nguyen Trai ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 37 Nguyen Trai, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Banh Mi 37 Nguyen Trai. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Banh Mi 37 Nguyen Trai được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Banh Mi 37 Nguyen Trai chưa? Rất đáng để thử đấy!

37 Nguyen Trai, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: