Banh Xeo Em Oi! ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Banh Xeo Em Oi! tại 26 Thu Khoa Huan A17 - 18, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Banh Xeo Em Oi! được 5 điểm. Hãy thử đến Banh Xeo Em Oi! trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

26 Thu Khoa Huan A17 - 18, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/BanhXeoEmOi/