Pho Xe Lua ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Pho Xe Lua tại 14 Alexandre De Rhodes Street, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Pho Xe Lua được 5 điểm. Hãy thử đến Pho Xe Lua trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

14 Alexandre De Rhodes Street, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: