Wrap & Roll ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (81)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Wrap & Roll tại SC Vivo City, Tầng 4, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Wrap & Roll được 5 điểm. Hãy thử đến Wrap & Roll trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

SC Vivo City, Tầng 4, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 40,000đ - 160,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 10:00 PM