Cocotte Da Kao ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (190)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Cocotte Da Kao tại Hẻm 18A/67 Nguyễn Thị Minh, Đa Kao ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cocotte Da Kao được 5 điểm. Hãy thử đến Cocotte Da Kao trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Hẻm 18A/67 Nguyễn Thị Minh, Đa Kao

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Nhượng quyền : Cocotte

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 2:30 PM, 5:30 – 10:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 2:30 PM, 5:30 – 10:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 2:30 PM, 5:30 – 10:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 2:30 PM, 5:30 – 10:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 2:30 PM, 5:30 – 10:00 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 2:30 PM, 5:30 – 10:00 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 2:30 PM, 5:30 – 10:00 PM