Highlandscoffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Highlandscoffee tại 7 Lam Son Square, Ben Nghe Ward., Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Highlandscoffee được 5 điểm. Hãy thử đến Highlandscoffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

7 Lam Son Square, Ben Nghe Ward., Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: