The Mạch House ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (388)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 75 Pasteur, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Mạch House. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Mạch House được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Mạch House chưa? Rất đáng để thử đấy!

75 Pasteur, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 160,000đ - 650,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 11:30 AM – 2:00 PM, 5:00 – 9:30 PM
Thứ ba: 11:30 AM – 2:00 PM, 5:00 – 9:30 PM
Thứ tư: 11:30 AM – 2:00 PM, 5:00 – 9:30 PM
Thứ năm: 11:30 AM – 2:00 PM, 5:00 – 9:30 PM
Thứ sáu: 11:30 AM – 2:00 PM, 5:00 – 9:30 PM
Thứ bảy: 11:30 AM – 2:00 PM, 5:00 – 9:30 PM
Chủ nhật: Closed