Suon Cay Nuong & Beer ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Suon Cay Nuong & Beer tại 3 Ho Bieu Chanh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Suon Cay Nuong & Beer được 5 điểm. Hãy thử đến Suon Cay Nuong & Beer trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

3 Ho Bieu Chanh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: