Pho 24 - 23 25 Tran Nhat Duat St ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (547)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 23-25 Tran Nhat Duat St ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pho 24 - 23 25 Tran Nhat Duat St. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pho 24 - 23 25 Tran Nhat Duat St được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pho 24 - 23 25 Tran Nhat Duat St chưa? Rất đáng để thử đấy!

23-25 Tran Nhat Duat St

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 50,000đ - 100,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 6:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 6:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 6:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 6:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 6:00 AM – 12:00 AM
Thứ bảy: 6:00 AM – 12:00 AM
Chủ nhật: 6:00 AM – 10:00 PM