Starbucks ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 2 Hong Ha Ward 2, Tan Binh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Starbucks. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Starbucks được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Starbucks chưa? Rất đáng để thử đấy!

2 Hong Ha Ward 2, Tan Binh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Starbucks