The Square Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Novotel Saigon Centre, 167 Hai Ba Trung, District 1 Novotel Saigon Centre, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Square Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Square Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Square Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Novotel Saigon Centre, 167 Hai Ba Trung, District 1 Novotel Saigon Centre, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: