SNOB Coffee Phan Xích Long

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 336 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh ,Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy SNOB Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, SNOB Coffee được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến SNOB Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

336 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Giá từ : 30,000đ - 90,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 24/24
Thứ ba: 24/24
Thứ tư: 24/24
Thứ năm: 24/24
Thứ sáu: 24/24
Thứ bảy: 24/24
Chủ nhật: 24/24