Ngo Saigon Street Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 65 Le Loi L5-04, Saigon Center, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ngo Saigon Street Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ngo Saigon Street Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ngo Saigon Street Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

65 Le Loi L5-04, Saigon Center, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: