The Dome Dining & Drinks ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (95)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 2 Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Dome Dining & Drinks. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Dome Dining & Drinks được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Dome Dining & Drinks chưa? Rất đáng để thử đấy!

2 Đồng Khởi, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 100,000đ - 1,000,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM