Al Fresco's ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 30 Truong Son Tan Binh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Al Fresco's. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Al Fresco's được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Al Fresco's chưa? Rất đáng để thử đấy!

30 Truong Son Tan Binh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://alfrescos.com.vn