Steam House Restaurant ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 15 - 17 Hang Cot, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Steam House Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Steam House Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Steam House Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

15 - 17 Hang Cot, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: