Kim Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 268 De Tham, District 1 Pham Ngu Lao, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Kim Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Kim Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Kim Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

268 De Tham, District 1 Pham Ngu Lao, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: