Lamenda Saigon Cafe & Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 39 Thu Khoa Huan Street Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Lamenda Saigon Cafe & Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Lamenda Saigon Cafe & Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Lamenda Saigon Cafe & Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

39 Thu Khoa Huan Street Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: