Window's Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Window's Cafe tại 12 Alexandre-De-Rhodes, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Window's Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến Window's Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

12 Alexandre-De-Rhodes, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

http://www.facebook.com/theepiccafeandemporium