Bluebirds Nest ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Bluebirds Nest tại 13, alley 19, Dang Dung str, Ba Dinh District the Alley opposite No.20 Dang Dung, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bluebirds Nest được 5 điểm. Hãy thử đến Bluebirds Nest trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

13, alley 19, Dang Dung str, Ba Dinh District the Alley opposite No.20 Dang Dung, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: