RuNam Bistro ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (706)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 2-4-6, Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy RuNam Bistro. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, RuNam Bistro được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến RuNam Bistro chưa? Rất đáng để thử đấy!

2-4-6, Đồng Khởi, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 7:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 7:00 AM – 11:00 PM