Okkio Caffe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Okkio Caffe tại 120-122 Le Loi, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Okkio Caffe được 5 điểm. Hãy thử đến Okkio Caffe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

120-122 Le Loi, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:
Thứ hai: 7:30 AM–10 PM
Thứ ba: 7:30 AM–10 PM
Thứ tư: 7:30 AM–10 PM
Thứ năm: 7:30 AM–10 PM
Thứ sáu: 7:30 AM–10 PM
Thứ bảy: 7:30 AM–10 PM
Chủ nhật: 7:30 AM–10 PM