Co Nguyen Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Co Nguyen Kitchen tại 32 Duong C Phuong Tan Phu, Quan 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Co Nguyen Kitchen được 5 điểm. Hãy thử đến Co Nguyen Kitchen trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

32 Duong C Phuong Tan Phu, Quan 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/CoNguyenKITCHEN/?fref=ts