Soho Steak 73 Pho Hue ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 73 Pho Hue Hai Ba Trung, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Soho Steak 73 Pho Hue. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Soho Steak 73 Pho Hue được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Soho Steak 73 Pho Hue chưa? Rất đáng để thử đấy!

73 Pho Hue Hai Ba Trung, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: