Ember Bistro - Cafe & Restaurant - ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Ember Bistro - Cafe & Restaurant - tại 65 Le Loi 1st Floor, Saigon Centre Building, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Ember Bistro - Cafe & Restaurant - được 5 điểm. Hãy thử đến Ember Bistro - Cafe & Restaurant - trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

65 Le Loi 1st Floor, Saigon Centre Building, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: