Legend Seafood & Hotpot ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 109 Nguy_n Tuan, T_ng 2 2nd Floor The Legend Tower, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Legend Seafood & Hotpot. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Legend Seafood & Hotpot được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Legend Seafood & Hotpot chưa? Rất đáng để thử đấy!

109 Nguy_n Tuan, T_ng 2 2nd Floor The Legend Tower, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: