Xoi Xiu (Char Siu Sticky Rice) ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 63 Hang Luoc, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Xoi Xiu (Char Siu Sticky Rice). Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Xoi Xiu (Char Siu Sticky Rice) được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Xoi Xiu (Char Siu Sticky Rice) chưa? Rất đáng để thử đấy!

63 Hang Luoc, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: