Hãy đến 14 Lane 53, Ngoc Thuy street Long Bien Dist., Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy The Clover at Ngoc Thuy. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Clover at Ngoc Thuy được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Clover at Ngoc Thuy chưa? Rất đáng để thử đấy!

The Clover at Ngoc Thuy ở Hà Nội

5/5

14 Lane 53, Ngoc Thuy street Long Bien Dist., Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Địa điểm ăn uống xung quanh : The Clover at Ngoc Thuy

Tỉnh/Thành : Hà Nội

81 De, Long Bien Xuan Quan, Ngoc Lam, Long Bien, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

1 Long Bien Ngoc Lam ward, Long Bien district, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

2 Long Bien II, Long Bien District 5th Floor, Mipec Long Bien, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Hoa Lan, Vinhomes Riverside Long Bien Dist, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

2 Long Bien 2 1st Floor, Mipec Long Bien Riverside, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

2 Chau Long, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

To Hieu Level 1 - G07, CT2, Hyundai Hillstate, Ha Dong dist, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

22 Alley 68 Ngoc Thuy Long Bien, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

2 Long Bien 2 1st Floor, Mipec Long Bien Riverside, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Hoa Lan, Vinhomes Riverside, Long Bien, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội