Apple Tart French Bakery ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 11B Bao Khanh Lane, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Apple Tart French Bakery. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Apple Tart French Bakery được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Apple Tart French Bakery chưa? Rất đáng để thử đấy!

11B Bao Khanh Lane, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: