MyDeli - Homemade Pasta & Pizza ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 22 Nha Tho Hoan Kiem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy MyDeli - Homemade Pasta & Pizza. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, MyDeli - Homemade Pasta & Pizza được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến MyDeli - Homemade Pasta & Pizza chưa? Rất đáng để thử đấy!

22 Nha Tho Hoan Kiem, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: