The Balcony Bar & Cafe ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 4 le Thai to Street 2nd Floor, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy The Balcony Bar & Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Balcony Bar & Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Balcony Bar & Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

4 le Thai to Street 2nd Floor, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: