Du Mien Garden Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Bạn có thể tìm thấy Du Mien Garden Cafe tại 7 Đường Phan Văn Trị, Phường 10 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Du Mien Garden Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến Du Mien Garden Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

7 Đường Phan Văn Trị, Phường 10

Category : Café - Family - Group

Giá từ : 40,000đ - 90,000đ

Mở cửa
Thứ hai : 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba : 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư : 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm : 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu : 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy : 7:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật : 7:00 AM – 11:00 PM

https://www.facebook.com/DuMienGardenCoffee/

yulianlien yulianlien - 5/5

Đẹp quá

Địa điểm ăn uống xung quanh : Du Mien Garden Cafe