Du Mien Garden Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (1 reviews)
Google reviews (9156)
ZoneVietnam reviews (1)

Bạn có thể tìm thấy Du Mien Garden Cafe tại 7 Đường Phan Văn Trị, Phường 10 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Du Mien Garden Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến Du Mien Garden Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

7 Đường Phan Văn Trị, Phường 10

Giá từ : 40,000đ - 90,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 7:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 7:00 AM – 11:00 PM
yulianlien yulianlien - 5/5

Đẹp quá

Đánh giá