Arirang BBQ ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (795)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 3rd Floor, 2 Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Arirang BBQ. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Arirang BBQ được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Arirang BBQ chưa? Rất đáng để thử đấy!

3rd Floor, 2 Đồng Khởi, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 10:00 PM