Bạn có thể tìm thấy Della Seta Restaurant tại Villa TT4.5 Nam Cuong Residence, the end of Alley 234 Hoang Quoc Viet Bac Tu Niem, Ha Noi, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Della Seta Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Della Seta Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Della Seta Restaurant ở Hà Nội

5/5

Villa TT4.5 Nam Cuong Residence, the end of Alley 234 Hoang Quoc Viet Bac Tu Niem, Ha Noi, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Địa điểm ăn uống xung quanh : Della Seta Restaurant

Tỉnh/Thành : Hà Nội

134 132, Hoang Quoc Viet, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No. 25, Lane 3, Pham Tuan Tai Street Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

16 Pham Tuan Tai Cau Giay, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

134 132, Hoang Quoc Viet, Ward Nghia Tan, Dist Cau Giay, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Alley 234 Hoang Quoc Viet Street Level 1, CT2A Nam Cuong Residence, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

So 05 Pham Tuan Tai Cau Giay, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội