Hãy đến 20 New Hoang Cau Street, Dong Da District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Bia Ha Noi Vang. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bia Ha Noi Vang được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bia Ha Noi Vang chưa? Rất đáng để thử đấy!

Bia Ha Noi Vang ở Hà Nội

5/5

20 New Hoang Cau Street, Dong Da District, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Địa điểm ăn uống xung quanh : Bia Ha Noi Vang

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Zone TT4 Linh Dam, Dai Kim Ward, Hoang Mai District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

48 Bat Dan Street, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

6 Kim Dong Jana Garden, Giap Bat, Hoang Mai, Hanoi Vietnam Hà Nội