Cafe Ben ho Water Front Cafe ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 40 Yen Hoa West Lake, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Cafe Ben ho Water Front Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cafe Ben ho Water Front Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cafe Ben ho Water Front Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

40 Yen Hoa West Lake, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: