Hãy đến 40 Yen Hoa West Lake, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Cafe Ben ho Water Front Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cafe Ben ho Water Front Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cafe Ben ho Water Front Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

Cafe Ben ho Water Front Cafe ở Hà Nội

5/5

40 Yen Hoa West Lake, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Địa điểm ăn uống xung quanh : Cafe Ben ho Water Front Cafe

Tỉnh/Thành : Hà Nội

62nd Floor Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay Urban Area , Me Tri Ward, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Cau Giay New Urban Area , Me Tri Ward, Nam Tu Liem District InterContinental Hanoi Landmark72, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

04 Mac Thai To Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

95 Trung Kinh, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Truc Khe, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

12M2/112 Trung Kinh Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Star Tower, Duong Dinh Nghe, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

S_ 39, Tr_n Kim Xuy_n, Trung Hoa, C_u Gi_y, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

8 Ton That Thuyet Level 1, Detech Building, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No.8c Ton That Thuyet, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

18 Ngo 66 Dich Vong Hau, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

46 Tran Thai Tong, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

70 Dich Vong Hau Cau Giay, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

365 Nguyen Khang, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

68 Duong Dinh Nghe, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội