Cong Caphe - Truc Bach ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Cong Caphe - Truc Bach tại 15 Truc Bach, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cong Caphe - Truc Bach được 5 điểm. Hãy thử đến Cong Caphe - Truc Bach trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

15 Truc Bach, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: