Bạn có thể tìm thấy Anitas Cantina tại 36 Quang Ba Street, Tay Ho District, Hanoi Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Anitas Cantina được 5 điểm. Hãy thử đến Anitas Cantina trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Anitas Cantina ở Hà Nội

5/5

36 Quang Ba Street, Tay Ho District, Hanoi Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Địa điểm ăn uống xung quanh : Anitas Cantina

Tỉnh/Thành : Hà Nội

46 To Ngoc Van Tay Ho, Quang An, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Lot G2, Ground Floor, Somerset West Point, 2 Tay Ho Street Lot G2, Ground Floor, Somerseet West Point, West Lake District, Hanoi 710000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

100 Xuan Dieu Tu Lien, Tay Ho, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

15 Lane 45 To Ngoc Van Tay Ho, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No 49 Xuan Dieu Street, Tay Ho District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

4 Quang An Street Tay Ho District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

67 To Ngoc Van, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

105 Quang Khanh, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

33 To Ngoc Van, Tay Ho, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

07 To Ngoc Van Rd, Quang An Dist, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

12 Quang An Tay Ho, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

54 Quang An, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

156 Au co - Tay Ho - Ha Noi - Viet Nam Tay Ho, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

259 Au Co Street, Tay Ho District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội