Hãy đến 125 Doi Can Street, Ba Dinh District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Banh Xeo Nem Lui Bun Bo Nam Bo. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Banh Xeo Nem Lui Bun Bo Nam Bo được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Banh Xeo Nem Lui Bun Bo Nam Bo chưa? Rất đáng để thử đấy!

Banh Xeo Nem Lui Bun Bo Nam Bo ở Hà Nội

5/5

125 Doi Can Street, Ba Dinh District, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Địa điểm ăn uống xung quanh : Banh Xeo Nem Lui Bun Bo Nam Bo

Tỉnh/Thành : Hà Nội

116k1 Giang Vo, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

184 Hao Nam, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

So 5 ngo Nui Truc gan so 57 Nui truc, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

60 Giang Van Minh Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

95 Giang Van Minh Ba Dinh District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

15C Dao Tan Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

108 C6 Tran Huy Lieu Street Ba Dinh District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

106k1 Giang Vo Street, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

5 Ly Van Phuc Ba Dinh Dist, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

115 K1 Giang Vo Street, Ba Dinh District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No. 3, Alley 120, Hoang Hoa Tham Street, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

15A Nguyen Dinh Thi Tay Ho, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

121 C8, lane 12Nui Truc, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

116k1 Giang Vo, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

B7 Gi_ng Vo, Ba Dinh Situated on level 1 of Dolce Hanoi Golden Lake, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội