Cafe Zoom ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 169A de Tham Pham Ngu Lao Area ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cafe Zoom. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cafe Zoom được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cafe Zoom chưa? Rất đáng để thử đấy!

169A de Tham Pham Ngu Lao Area

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: