The Smoothie Shack ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy The Smoothie Shack tại 28 Pho Bao Khanh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Smoothie Shack được 5 điểm. Hãy thử đến The Smoothie Shack trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

28 Pho Bao Khanh, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: