Fresco Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (544)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Fresco Coffee tại 121 Đường Lê Lợi, Phường Bến Thành ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Fresco Coffee được 5 điểm. Hãy thử đến Fresco Coffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

121 Đường Lê Lợi, Phường Bến Thành

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 7:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 7:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 7:00 AM – 11:00 PM